význam bohoslužby

Bohoslužba patří k základném rytuálům k které slouží k uctívání boha .